“Cry, complain or think about them”

My name is Farhad from Afghanistan. I was born in Kabul. At Kabul University, I studied a technical education program. Then I worked as an interpreter with Americans at an office called LBG. I was an artist too.

The one who works with immigrants and especially with Americans certainly has problems. You are being threatened and attacked. Twice I was threatened and attacked. I wrote a song that was against Taliban. It is about all the Taliban’s do, its not have anything to do with Islam and religion. Everything is completely wrong. That’s why I was attacked twice. Then I had to leave the country. I left Afghanistan and went to Sweden.

I had difficulties on the trip when I flew from Kabul to Turkey. It was not that bad, but from Turkey to Greece it was really difficult. I was not alone. All people experienced almost the same difficulties as me. One floated between life and death. The train we got to go was not sure. We met on sea waves. It was difficult with young children and women. They kept crying and then I thought everyone should die. Many Hazarah were on the train. I cried and thought that we will all die and thought why should you be so hard. Then we arrived in Greece and eventually we ended up in Bulgaria. There the police struck us for no reason. We were not told why they hit refugees. We had a lot of trouble in Bulgaria. Then we decided to move on to Sweden. We hoped Sweden would be better than the other countries.

I like the Swedish people. They are nice and kind. The state and the Migration Board made a decision and rejected my application. They have no logical reasons to say no. They think I’ll move back either to Kabul or to any other country. I am really dissatisfied with the Migration Board’s decision but I am pleased with the people. Everyone helped me, everyone is nice. The Swedish Migration Board has no logical reason. They say I have to move back, but as I said, I sang and is a famous artist and my songs are all against the Taliban. I even worked for Americans in Kabul. Therefore, I can not go back to my country. The Swedish Migration Board says that they find no new reasons for changing the decision. Swedish authorities think they know better than me about Afghanistan. Swedish diplomats are in Afghanistan and hears news and get paid 30% more in salary than diplomats working in other countries. So everyone knows that Afghanistan is not a safe country. How can it be safe for me if so? If Afghanistan had been safe I would not have come here.
Nowadays I am busy with studies. I’m done with sfi and read on basic Swedish while I study music and sing in Persian, Dari, Pashto and Indian. At the music school I study music and my teachers have helped me a lot.
Clearly, missing my parents and siblings. You think of them all the time. But you can not do anything. You can either cry, complain or think about them. Nothing more.

Svenska: Mitt namn är Farhad från Afghanistan. Jag är född i Kabul. På Kabuls universitet studerade jag färdigt en utbildning i teknisk information. Sedan jobbade jag som tolk hos amerikaner på ett kontor S K. LBG. Jag var artist också och sjöng.

Den som jobbar med invandrare och särskilt med amerikaner får helt säkert problem. Man blir hotad och attackerad. Två gånger blev jag hotad och attackerad. Jag skrev en sång som var mot talibaner. Den handlar om att allt talibanerna gör har inte något att göra med islam och religion. Allt är helt fel. Därför attackerades jag två gånger. Då blev jag tvungen att lämna landet. Jag lämnade Afghanistan och åkte mot Sverige.

Jag fick svårigheter på resan när jag flög från Kabul till Turkiet. Det var inte så jobbigt men från Turkiet till Grekland var det verkligen svårt. Jag var inte ensam. Alla människor upplevde nästan samma svårigheter som jag. Man svävade mellan liv och död. Tåget vi fick åka på var inte säkert. Vi träffade på havsvågor. Det var svårt med små barn och kvinnor. De höll på och grät och då tänkte jag att alla skulle dö. Många Hazarah var med på tåget. Jag grät och tänkte att vi kommer alla att dö och tänkte varför skall man ha det så svårt. Sedan kom vi till Grekland och så småningom hamnade vi i Bulgarien. Där slog polisen oss utan något skäl. Vi fick inte veta varför de slog flyktingar. Vi hade väldigt jobbigt i Bulgarien. Sedan bestämde vi oss för att åka vidare mot Sverige. Vi hoppades att Sverige skulle vara bättre än de andra länderna.

Jag trivs med det svenska folket. De är trevliga och snälla. Staten och migrationsverket tog beslut och avslog min ansökan. De har inga logiska skäl för att säga nej. De tycker att jag skall flytta tillbaka antingen till Kabul eller till något annat land. Jag är verkligen missnöjd med Migrationsverkets beslut men jag är belåten med folket. Alla hjälpte mig, alla är trevliga. Migrationsverket har inget logiskt skäl. De säger att jag måste flytta tillbaka, men som sagt jag sjöng och är en känd artist och mina låter är alla mot talibanerna. Jag arbetade till och med för amerikaner i Kabul. Därför kan jag inte åka tillbaka till mitt land. Migrationsverket säger att de hittar inga nya skäl för att ändra beslutet. Svenska myndigheter ser bättre än jag situationen i Afghanistan. De lyssnar på nyheter varje dag, svenska diplomater är i Afghanistan. Man hör på nyheter att svenska diplomater i Afghanistan får betalt 30% mer i lön än diplomater som jobbar i andra länder. Så alla vet att Afghanistan inte är ett säkert land. Hur kan det vara säkert för mig i så fall? Om Afghanistan hade varit säkert hade jag inte kommit hit.

Numera är jag upptagen med studier. Jag är klar med sfi och läser på grundläggande svenska medan jag läser musik och sjunger på persiska, dari, pashto och indiska. På musikhögskolan studerar jag musik och mina lärare har hjälpt mig mycket.

Så klart att man längtar efter sina föräldrar och syskon. Man tänker på dem jämt. Men man kan inte göra något. Man får antingen bara gråta, klaga eller tänka på dem. Inget mer.


A Million Stories Sweden: Nizar Keblawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Malin Gillberg, Daniel Björklund, Mats Nordström.

A Million Stories Sweden volunteers: Fariborz Ghadir, Mohamad Mohsin, Yazan Saad, Tarek Aloudallah, Dalia Saleem, Yara Ali, Ahmad Younes, Chaimae Hamri.

In association with

 

 

Dublin Core: Language: swe Subject: asylum, refugees, A Million Stories, Sweden