“I have managed to establish myself quickly”

My name is Ali and comes from Syria. I worked there as a journalist at various media companies. Among other things, the Albaath newspaper and the Syrian television and radio channel. I’m 34 years old.

We had a very good life in Syria, we had one of the safest countries in the world. There was no war there. We worked there and owned cars, houses and everything possible. The only thing we missed in Syria was democracy and freedom of expression. That was why we fled and chose Sweden. It was not an easy decision for me to leave Syria. The country means a lot to us. Beautiful and rich country. The war broke out in 2011 and it was a very difficult and dangerous situation for all Syria. Especially for journalists who work in the field or in reality.

It was dangerous to me because I was very busy in the streets as a journalist. I felt I had to leave. I lived in Damascus but it was not a 100 percent safe place. There were grenades and car bombs.

I took me through the Syrian and Turkish border, to Izmir. Then we took the bus to Marmaris, which is on the coast. By the coast I took a boat to Rhodes in Greece. We did not have a holiday there as Swedes do. Then we took a big boat from Rhodes to Athens. We stayed in Athens for 10 days. After 10 days we went to the airport and took the flight to Copenhagen and then Malmo. The smugglers had helped us, but I do not want to say helped us because they have not done because we have paid them. We put our lives in the hands of the criminal. But there was no other choice. I was afraid that the smugglers would take all I had or kill me. It was very dangerous in Turkey and Greece because there were border policemen.

I am doing very well in Sweden, I have managed to establish myself quickly, you can call it startup. I am currently working as a communicator. The most important thing for me is freedom of speech, democracy and human rights. I enjoy this democracy. I run a platform for dialogue and communication, to improve integration. The platform is called news cafe. It has spread in Skåne and received great attention. I am incredibly pleased with my ambition and driven, I had it in Syria and it still has here in Sweden as well.

Svenska: Jag heter Ali och kommer från Syrien. Jag arbetade där som journalist på olika mediaföretag. Bland annat Albaath tidning och den syriska tv och radiokanalen. Jag är 34 år gammal.

Vi hade ett mycket bra liv i Syrien, vi hade ett av de säkraste länderna i världen. Det fanns inget krig där. Vi arbetade där och ägde bilar, hus och allt möjligt. Det enda som vi saknade i Syrien var demokrati och yttrandefrihet. Det var skälet varför vi flydde och valde just Sverige. Det var inget lätt beslut för mig att lämna Syrien. Landet betyder mycket för oss. Vacker och rikt land. Kriget utbröt 2011 och det var en mycket svår och farlig situation för alla syrier. Särskilt för journalister som jobbar på fältet eller i verkligheten.

Det var farligt för mig för jag rörde mig mycket på gator som journalist. Jag kände på mig att jag måste lämna. Jag bodde i Damaskus men det var inte en 100 procentig säker plats. Det fanns granater och bilbomber.

Jag tog mig genom den syriska och turkiska gränsen, till Izmir. Sedan tog vi bussen till Marmaris, som ligger på kusten. Vid kusten tog jag en båt över till Rhodos i Grekland. Vi hade inte semester där som svenskar gör. Sedan tog vi en stor båt från Rhodos till Aten. Vi stannade i Aten i 10 dagar. Efter 10 dagar åkte vi till flygplatsen och tog flyget till Köpenhamn och sedan Malmö. Smugglarna hade hjälpt oss, men jag vill inte säga hjälpt oss för det har de inte gjort, för att vi har betalat de. Vi la vårt liv i kriminellas händer. Men det fanns inget annat val. Jag var rädd att smugglarna skulle ta allt jag hade eller döda mig. Det var mycket farligt i Turkiet och Grekland för där fanns gränspoliser.

Jag trivs mycket bra i Sverige, jag har lyckats etablera mig fort, man kan kalla det rivstart. Jag jobbar just nu som kommunikatör. Det viktigaste för mig är yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag njuter av den här demokratin. Jag driver en plattform för dialog och kommunikation, för att förbättra integrationen. Plattformen heter nyhetscafé. Det har spridit sig i Skåne och fått stor uppmärksamhet. Jag är otroligt nöjd över min ambition och drivet, det hade jag i Syrien och det har fortsatt här i Sverige också.


A Million Stories Sweden: Nizar Keblawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Malin Gillberg, Daniel Björklund, Mats Nordström.

A Million Stories Sweden volunteers: Fariborz Ghadir, Mohamad Mohsin, Yazan Saad, Tarek Aloudallah, Dalia Saleem, Yara Ali, Ahmad Younes, Chaimae Hamri.

In association with

 

 

Dublin Core: Language: swe Subject: asylum, refugees, A Million Stories, Sweden