“Hurricane”

My name is Hakam and I am from Hamaa in Syria. I left Syria in early 2012 hoping to do something in Tunisia, but unfortunately, I did not manage to find work in Tunisia because their rules are difficult and life was tough.

I then tried to get a visa to fly legally to Europe. I visited different embassies but everyone denied me because I was from Syria. After 1.5 years in Tunisia, I began to look for illegal ways to flee. My plan was to flee from Libya to Europe.

The smuggler had a boat and the flight would happen the same day from Tunisia to Zwara in Libya which is a place of escape. The smuggler told me I should instead flee directly to Lampedusa. I told him it does not matter and then he told us: we are going tonight. The plan was that I was going to a house near the beach, but as I was in a wheelchair, the tactics changed. They would instead create a noise at the beach and then they would take me straight into the boat so nobody noticed it. I had to crawl up to the boat and then they helped me into dinghy. We did not go in a boat or yacht. We went for 7-8 hours at sea. It felt like there was a mountain under the ocean. We knew it was an area where everyone fished. We were an hour away from the regional sea.

One of the fishermen told the smuggler who drove the dinghy to not continue because there was a hurricane on the way. We continued anyway. I asked the smuggler if it was the two clouds that they were afraid of and that only two clouds will not create a hurricane. The smuggler replied that this is not a cloud, but it’s the hurricane that is coming and he prayed to God to protect us. To me it looked like clouds, but apparently it was a hurricane.

I noticed that the smuggler was scared and nervous. I did not feel the same because I went through much more during the Assad regime, it was almost like a vacation compared to what I saw in Syria. After 15 minutes, however, it started blowing heavily and I was terrified. But I want to thank God that we made it. The hurricane continued for two hours but what calmed down was that 4 dolphins swam beside our dinghy until the hurricane disappeared. Then we arrived at Lampedusa island. The whole trip took us 8-9 hours, but it felt like 24 or 48 hours. They noticed both my and my wife’s health situations and decided to take us to Crotone in Italy. We then went bus and train to Milan. I called some friends who helped us along the way. We arrived at 10 am in the morning.

The Red Cross asked us to wait at the central station until 6 o’clock in the evening and they would send a car there. I told them taht I was in a wheelchair and they then told us that they would send a taxi there. My friend, who lives in Budapest, called and said that he would come down to Milan and pick me up. I told him I would get myself to a city called Trieste, located on the border between Italy and Slovenia. We then went to Budapest and stayed there for three days. After that we went to Malmö via Berlin and Hamburg.

Svenska: Jag heter Hakam, kommer från Hamaa  i Syrien. Jag lämnade Syrien i början av 2012 i hopp om att kunna göra något i Tunisien, men tyvärr lyckades jag inte hitta arbete i Tunisien eftersom deras regler är svåra och livet var tufft.

Jag försökte sedan skaffa visum för att kunna fly till Europa på ett lagligt sätt. Jag besökte olika ambassader men alla nekade mig eftersom jag var från Syrien.  Efter 1,5 år i Tunisien började jag leta efter olagliga sätt att fly. Min plan var att fly från Libyen till Europa. Smugglaren hade en båt och flykten skulle ske samma dag från Tunisien till Zwara i Libyen som är en plats för flykt. Smugglaren sa till mig att jag istället borde fly direkt till Lampedusa.

Jag sa till honom det spelar ingen roll och då sa han vi åker ikväll.  Planen var att jag skulle åka till ett hus nära stranden, men eftersom jag sitter i en rullstol ändrades taktiken. De skulle istället skapa ett bråk vid stranden och sedan skulle de ta in mig direkt in i båten så att ingen märker av det. Jag fick krypa fram till båten och sedan hjälpte de mig upp i gummibåten. Vi åkte inte i en båt eller yacht.

Vi åkte i 7-8 timmar ute på havet. Det kändes som att det var ett berg under havet. Sedan visste vi att det var ett område där alla fiskade. Vi var en timme ifrån det regionala havet.  En av fiskarna sa till smugglaren som körde gummibåten att inte fortsätta eftersom det var en orkan på väg. Vi fortsatte ändå.

Jag frågade smugglaren om det var de två molnen som de var rädda för och att endast två moln kommer inte skapa en orkan. Smugglaren svarade mig att det här inte är moln utan det är orkanen som kommer och bad till gud att skydda oss. För mig såg det ut som moln, men tydligen var det orkanen.

Jag märkte att smugglaren var rädd och nervös. Jag kände inte av det för jag hade gått igenom mycket mer under Assadregimen, det var nästan som en semester jämfört med det jag såg i Syrien. Efter 15 minuter började det dock blåsa kraftigt och jag blev livrädd. Men jag vill tacka gud att vi klarade oss.

Orkanen fortsatte under två timmar men det som lugnade ner mig var att 4 delfiner simmade bredvid vår gummibåt tills orkanen försvann. Sedan kom vi fram till ön Lampedusa. Hela resan tog oss 8–9 timmar, men det kändes som 24 eller 48 timmar. De såg både min och min frus hälsosituation och bestämde sig för att ta oss till Crotone i Italien. Sedan åkte vi buss och tåg till Milano. Jag ringde några vänner som hjälpte oss på vägen. Vi kom fram kl 10 på morgonen.

Röda korset bad oss vänta på Centralstationen till kl 6 på kvällen och att de skulle skicka en bil dit. Jag berättade att jag satt i en rullstol och då sa de att vi skulle ta taxi dit. Sedan ringde min vän som bor i Budapest och sade att han skulle komma till Milano och hämta mig.  Jag sa till honom att jag skulle ta mig själv till en stad som heter Trieste, som ligger på gränsen mellan Italien och Slovenien. Därefter åkte vi till Budapest och var där i tre dagar.  Vi tog oss sedan till Malmö via Berlin och Hamburg.


A Million Stories Sweden: Nizar Keblawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Malin Gillberg, Daniel Björklund, Mats Nordström.

A Million Stories Sweden volunteers: Fariborz Ghadir, Mohamad Mohsin, Yazan Saad, Tarek Aloudallah, Dalia Saleem, Yara Ali, Ahmad Younes, Chaimae Hamri.

In association with

 

 

Dublin Core: Language: swe Subject: asylum, refugees, A Million Stories, Sweden