Στατιστικά

Εδώ σας δίνουμε τον αριθμό των ροών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη

Στα 2015 και 2016 η ΕΕ γνώρισε μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων και μεταναστών. Περισσότεροι από 1 εκατομμύρια άνθρωποι έφθασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περισσότεροι από τους οποίους έφυγαν από τον πόλεμο και τον τρόμο στη Συρία και σε άλλες χώρες. Η ΕΕ συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτές περιλάμβαναν την προσπάθεια επίλυσης των βασικών αιτιών της κρίσης καθώς και την αύξηση της βοήθειας σε άτομα που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Πόσοι έρχονται;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν καταφύγει στην Ευρώπη από την 2015. Το παρακάτω γραφικό απεικονίζει τον αριθμό των επίσημων αιτήσεων ασύλου στην επικράτεια της ΕΕ από το 2006 έως το 2017. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η εισροή προσφύγων κορυφώθηκε στο 2015-2016 και από τότε έχει μειωθεί σημαντικά.

Table.1 Αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(εκτός ΕΕ) στα κράτη μέλη της ΕΕ-28, 2006-2017 (σε χιλιάδες)

Πηγή Eurostat

Από πού προέρχονται οι πρόσφυγες;

Η πλειοψηφία των προσφύγων προέρχεται κυρίως από τις χώρες 3, τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, χώρες που κατά τα τελευταία χρόνια έχουν βιώσει σημαντικές ένοπλες συγκρούσεις.

Πίνακας 2. Χώρες υπηκοότητας αιτούντων άσυλο (εκτός ΕΕ) στα κράτη μέλη EU-28, 2016 και 2017

Πηγή Eurostat

Πού πηγαίνουν;

Με τους 198 χιλιάδες αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι στο 2017, η Γερμανία αντιπροσώπευε το 31% όλων των πρώτων υποψηφίων στο EU-28. Ακολουθήθηκε από την Ιταλία (127 χιλ. Ή 20%), Γαλλία (91 χιλ. Ή 14%), Ελλάδα (57 χιλ. Ή 9%), Ηνωμένο Βασίλειο (33 χιλ. Ή 5% , ή 30%) (πηγή Eurostat). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα κατανομή ανά χώρα της εθνικότητας και του αριθμού των αιτούντων άσυλο ανά χώρα.

Για τις τελευταίες στατιστικές για τα στοιχεία ασύλου και προσφύγων, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο ενσωματωμένο χάρτη

Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες, συμβουλευτείτε το Matrix Tracking Displacement Organisation

http://migration.iom.int/europe/

Άλλοι σύνδεσμοι:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/publications
http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/publications
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/overview
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
http://www.unhcr.org/europe-emergency.html
http://www.unhcr.org/protection/operations/5592bd059/sea-route-europe-mediterranean-passage-age-refugees.html
https://reliefweb.int/report/greece/unicef-refugee-and-migrant-crisis-europe-regional-humanitarian-situation-report-25
https://www.unicef.ie/2017/02/28/deadly-journey-children-migration-route-north-africa-europe/
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/en/

Dublin Core: Γλώσσα: Η γλώσσα θα εμφανιστεί εδώ Θέμα: Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά με κόμματα εδώ