Δραστηριότητες στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνδέσεις με τις σελίδες των βιβλιοθηκών στο σπίτι και στο facebook, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις τρέχουσες δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην περιοχή σας.

https://www.roskildebib.dk/

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/willkommen-bei-uns

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket.html

http://about.futurelibrary.gr/

https://www.facebook.com/roskildebib/

https://www.facebook.com/Stadtbibliothek.Koeln

https://www.facebook.com/malmostadsbibliotek/

https://www.facebook.com/futurelibrary.gr

Dublin Core: Γλώσσα: Η γλώσσα θα εμφανιστεί εδώ Θέμα: Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά με κόμματα εδώ