“I was part of a group that helped sick people”

My name is Yasser, I’m 27 years old and born in the city of Homs, in Syria. I have lived 4 years in Sweden. I want to start by saying that I am a human like everyone else. Growed up and studied in Damascus. I often travelled from Homs to Damascus.

I had to leave Syria after 1.5 years after the revolution. My friends were activists and many of them were arrested,  two of them became martyrs. During that time, I had taken my degree and thought, now my life and future will begin. But then my parents decided that we should leave the country.  There was a great risk that I would also be arrested.

I was part of a group that helped sick people, some with high blood pressure, others with asthma and diabetes. The regime closed down all pharmacies because of the situation in the country.

To me it did’nt matter where I was going, my only goal was to be able to live in safety. I thought that the situation in Syria would change for the better, and that I would be able to return.  But everything got worse. I encountered many difficulties along the way, especially in Lebanon, Turkey and Ukraine. I walked through many forests on my way to Sweden and it was very tough.

At the moment, I am learning Swedish and completing my studies here. The future looks very good for me.

Svenska: Jag heter Yasser och är 27 år gammal, föddes i staden Homs, Syrien. Jag har bott 4 år i Sverige.

Jag vill börja med att berätta att jag är en människa som alla andra. Jag växte upp och studerade i Damaskus. Jag pendlade ofta från Homs till Damaskus.

Jag var tvungen att lämna landet efter 1,5 år efter revolutionen i Syrien. Mina vänner var aktivister och många blev arresterade, två av dem blev martyrer. Under tiden hade jag tagit min examen och tänkte att nu börjar mitt liv och min framtid. Men så beslöt mina föräldrar att vi skulle lämna landet. Det fanns en stor risk att även jag skulle bli arresterad.

Jag var med i en grupp som hjälpte sjuka människor. En del hade högt blodtryck, andra hade astma och diabetes. Regimen stängde ner alla apotek pga. situationen i landet.

För mig spelade det ingen roll vart jag skulle fly, mitt enda mål var att kunna leva i säkerhet. Jag trodde att Syrien skulle bli bättre och sedan kunna återvända, men allt blev mycket värre. Jag stötte på många svårigheter på vägen, speciellt i Libanon, Turkiet och Ukraina. Jag gick igenom många skogar på väg till Sverige och detta var mycket tufft.

Just nu lär jag mig svenska och kompletterar mina studier här. Framtiden ser mycket bra ut för mig.

 


A Million Stories Sweden: Nizar Keblawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Malin Gillberg, Daniel Björklund, Mats Nordström.

A Million Stories Sweden volunteers: Fariborz Ghadir, Mohamad Mohsin, Yazan Saad, Tarek Aloudallah, Dalia Saleem, Yara Ali, Ahmad Younes, Chaimae Hamri.

In association with

 

 

Dublin Core: Language: sv Subject: asylum, refugees, A Million Stories, Sweden