“I survived”

My name is Josef and I come from Damascus in Syria.
I was born in the Yarmuk refugee camp and studied in UNRWA schools in Syria. Then I studied Economics at Damascus University. As a youth, I was politically active about the Palestinian issue. I was imprisoned several times by the Syrian government because of my political activities. I traveled to Saudi Arabia for 4 years to work as an economist, and then I moved back to Syria. I got married and got 4 Children.

2011 began the peaceful revolution in Syria. 2012 Yarmuk refugee camp began to receive Syrian refugees. They got food, accommodation and clothes. The government in Syria did’nt like this and they started shooting missiles at the camp.
I will never forget 16th of December 2012. I was together with about 500 people outside the mosque to receive food, when a missile was shot and 300 people died. I survived.
By the end of 2013, the government blasted my workplace and home, then I decided to leave the country. I told my children that they had to leave before me and my wife. I told them to go one after the other with 3 months apart. I was afraid that they would die at the same time if everyone fled together.
Our goal was Sweden, because we had heard very positive things about the country. The first child got stuck in Germany and they took fingerprints. The second child entered Berlin University and is now studying there. The third child, the youngest, reached Sweden. The fourth child got stuck in Denmark and they took fingerprints.
After three years, my youngest son made an application for family reunification and me and my wife could come to Sweden. Now all my children are scattered in Europe, it’s tough for me and my wife. But the most important thing is that they live in safety.
I had to leave Syria, I had no choise. Before the war we had a good life, both socially and economically in Syria. Now, my family can start from scratch and start a new life.
Swedish is easy to learn, but you have to feel good and do’nt think about lots of things.
I see a bright future for my children and grandchildren. They are the future.
I miss the Yarmuk refugee camp, my elementary school, relatives and friends and all the memories we left behind.
Svenska: Jag heter Josef och kommer från Damaskus i Syrien.
Jag föddes i flyktingförläggningen Yarmuk och studerade i UNRWA-skolorna i Syrien. Sedan pluggade jag Ekonomi på universitetet i Damaskus.
Som ungdom var jag politisk aktiv för Palestina. Jag blev fängslad flera gånger av den syriska regeringen på grund av mina politiska aktiviteter. Jag reste i 4 år till Saudiarabien för att arbeta som ekonom, och sedan flyttade jag tillbaka till Syrien. Jag gifte mig och fick 4 barn.
2011 började den fredliga revolutionen i Syrien. 2012 började flyktingförläggningen Yarmuk ta emot syriska flyktingar. De fick mat, boende och kläder. Detta gillade inte regeringen i Syrien och började skjuta missiler på förläggningen. Jag kommer aldrig att glömma 16:e december 2012. Då var jag tillsammans med ca 500 personer utanför moskén för att ta emot mat. Då släpptes en missil och 300 personer dog. Jag överlevde.
I slutet av 2013 sprängde regeringen min arbetsplats och bostad. Då bestämde jag mig för att lämna landet. Jag sade till mina barn att de skulle fly före mig och min fru. De skulle fly efter varandra med 3 månaders mellanrum.
Jag var rädd att de skulle dö samtidigt om alla flydde tillsammans.
Vårt mål var Sverige, för vi hade hört mycket positiva saker om landet. Första barnet fastnade i Tyskland och fick ta fingeravtryck. Andra barnet kom in på universitet i Berlin och pluggar där. Tredje barnet, den yngsta, kom fram till Sverige. Fjärde barnet fastnade i Danmark och fick lämna fingeravtryck.
Efter tre år gjorde min yngsta son en ansökan om familjeåterföring och då kom vi till Sverige. Nu är alla mina barn utspridda i Europa. Det är tufft för mig och min fru, men det viktigast är att de lever i säkerhet.
Jag var tvungen att lämna Syrien. Det var inget val. Vi levde ett bra liv, både socialt och ekonomisk. Nu får min familj börja om från noll och starta ett nytt liv.
Svenskan är lätt att lära sig men man måste må bra och inte tänka på en massa olika saker. Jag ser en ljus framtid för mina barn och barnbarn. De är framtiden.
Jag saknar flyktingförläggningen Yarmuk, min grundskola, släktingar och vänner, de fina minnena som finns kvar.

A Million Stories Sweden: Nizar Keblawi, Nina Olsson, Sara Sarabi, Malin Gillberg, Daniel Björklund, Mats Nordström.

A Million Stories Sweden volunteers: Fariborz Ghadir, Mohamad Mohsin, Yazan Saad, Tarek Aloudallah, Dalia Saleem, Yara Ali, Ahmad Younes, Chaimae Hamri.

In association with

 

 

Dublin Core: Language: swe Subject: asylum, refugees, A Million Stories, Sweden